tyrkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Brugt når en graf udjævner
Billedet indeholder...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafens facon demonstrerer at...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur... repræsenterer...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Brugt som tekst under et diagram
Figur... viser...
... figürü ...'i gösteriyor.
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... undersøger...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... skildrer...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Brugt som tekst under et diagram