tysk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Brugt når en graf udjævner
Billedet indeholder...
Im Bild ist ... enthalten...
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafens facon demonstrerer at...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur... repræsenterer...
Abbildung ... stellt ... dar.
Brugt som tekst under et diagram
Figur... viser...
Abbildung ... zeigt ...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... undersøger...
Diagramm ... untersucht...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... skildrer...
Diagramm ... beschreibt...
Brugt som tekst under et diagram