ungarsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafen viser et plateau ved niveauet...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Brugt når en graf udjævner
Billedet indeholder...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafens facon demonstrerer at...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur... repræsenterer...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Brugt som tekst under et diagram
Figur... viser...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... undersøger...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... skildrer...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Brugt som tekst under et diagram