esperanto | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
The graphs show a plateau at the level of…
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Brugt når en graf udjævner
Within the picture is contained…
La bildo montras...
Brugt til at beskrive et billede
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

This diagram represents…and therefore shows that…
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
The shape of the graph demonstrates that…
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
The graph can thus be used to predict…
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figure…representing…
Figuro... reprezente...
Brugt som tekst under et diagram
Figure…showing…
Figuro... montrante...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram…examining…
Diagramo... ekzamenante...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram…depicting…
Diagramo... prezente...
Brugt som tekst under et diagram