portugisisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
The graphs show a plateau at the level of…
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Brugt når en graf udjævner
Within the picture is contained…
A figura contém...
Brugt til at beskrive et billede
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

This diagram represents…and therefore shows that…
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
The shape of the graph demonstrates that…
A forma do diagrama demonstra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
The graph can thus be used to predict…
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figure…representing…
Figura...representando...
Brugt som tekst under et diagram
Figure…showing…
Figura...mostrando...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram…examining…
Diagrama...examinando...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram…depicting…
Diagrama...representando...
Brugt som tekst under et diagram