russisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
The graphs show a plateau at the level of…
Графики изображают прямую на уровне...
Brugt når en graf udjævner
Within the picture is contained…
На рисунке мы можем увидеть...
Brugt til at beskrive et billede
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

This diagram represents…and therefore shows that…
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
The shape of the graph demonstrates that…
Форма графика показывает, что...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
The graph can thus be used to predict…
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figure…representing…
... обозначает
Brugt som tekst under et diagram
Figure…showing…
... обозначает
Brugt som tekst under et diagram
Diagram…examining…
Диаграмма... рассматривает...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram…depicting…
Диаграмма... изображает...
Brugt som tekst under et diagram