arabisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Brugt når en graf udjævner
La bildo montras...
تحتوي الصورةُ على...
Brugt til at beskrive et billede
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La formo de la grafeo pruvas, ke...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figuro... reprezente...
الشكل... يمثل...
Brugt som tekst under et diagram
Figuro... montrante...
الشكل... يبيّن...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramo... ekzamenante...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramo... prezente...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Brugt som tekst under et diagram