dansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Brugt når en graf udjævner
La bildo montras...
Billedet indeholder...
Brugt til at beskrive et billede
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Grafens facon demonstrerer at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figuro... reprezente...
Figur... repræsenterer...
Brugt som tekst under et diagram
Figuro... montrante...
Figur... viser...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramo... ekzamenante...
Diagram... undersøger...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramo... prezente...
Diagram... skildrer...
Brugt som tekst under et diagram