finsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Brugt når en graf udjævner
La bildo montras...
Tässä kuvassa näkyy...
Brugt til at beskrive et billede
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figuro... reprezente...
Kaavio ... edustaa...
Brugt som tekst under et diagram
Figuro... montrante...
Kuva ... näyttää...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramo... ekzamenante...
Kaavio ... tarkastelee...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramo... prezente...
Kaavio ... esittää...
Brugt som tekst under et diagram