koreansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Brugt når en graf udjævner
La bildo montras...
이 그림 속에는 ...
Brugt til at beskrive et billede
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La formo de la grafeo pruvas, ke...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figuro... reprezente...
...를 나타내는 표
Brugt som tekst under et diagram
Figuro... montrante...
...을 보여주는 표
Brugt som tekst under et diagram
Diagramo... ekzamenante...
...을 관찰한 표
Brugt som tekst under et diagram
Diagramo... prezente...
...을 보여주는 표
Brugt som tekst under et diagram