tjekkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Brugt når en graf udjævner
La bildo montras...
V obrázku je obsažen(a)...
Brugt til at beskrive et billede
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Tvar grafu ukazuje, že...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figuro... reprezente...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Brugt som tekst under et diagram
Figuro... montrante...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramo... ekzamenante...
Diagram... zkoumá...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramo... prezente...
Diagram... znázorňuje
Brugt som tekst under et diagram