fransk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Brugt når en graf udjævner
Tässä kuvassa näkyy...
L'image contient...
Brugt til at beskrive et billede
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La forme du graphique démontre que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja voi siten ennustaa...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Kaavio ... edustaa...
Figure...représentant...
Brugt som tekst under et diagram
Kuva ... näyttää...
Figure...montrant...
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Diagramme...examinant...
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... esittää...
Diagramme...indiquant...
Brugt som tekst under et diagram