hindi | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Brugt når en graf udjævner
Tässä kuvassa näkyy...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Brugt til at beskrive et billede
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja voi siten ennustaa...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Kaavio ... edustaa...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Brugt som tekst under et diagram
Kuva ... näyttää...
यह आकार ...दिखाता है.
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... tarkastelee...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... esittää...
यह आकार ...दिखाता है.
Brugt som tekst under et diagram