japansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Brugt når en graf udjævner
Tässä kuvassa näkyy...
画像は・・・・を含んでいる。
Brugt til at beskrive et billede
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja voi siten ennustaa...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Kaavio ... edustaa...
図・・・・は・・・・を表しています。
Brugt som tekst under et diagram
Kuva ... näyttää...
図・・・・は・・・・を表している。
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... tarkastelee...
図・・・・は・・・・を説明している。
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... esittää...
図・・・・は・・・・を示している。
Brugt som tekst under et diagram