polsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Brugt når en graf udjævner
Tässä kuvassa näkyy...
Rysunek zawiera...
Brugt til at beskrive et billede
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Kaavio ... edustaa...
Rysunek... przedstawia...
Brugt som tekst under et diagram
Kuva ... näyttää...
Rysunek... pokazuje...
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram...bada...
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... esittää...
Diagram... zobrazowuje...
Brugt som tekst under et diagram