portugisisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Brugt når en graf udjævner
Tässä kuvassa näkyy...
A figura contém...
Brugt til at beskrive et billede
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
A forma do diagrama demonstra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Kaavio ... edustaa...
Figura...representando...
Brugt som tekst under et diagram
Kuva ... näyttää...
Figura...mostrando...
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Diagrama...examinando...
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... esittää...
Diagrama...representando...
Brugt som tekst under et diagram