Thai | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Brugt når en graf udjævner
Tässä kuvassa näkyy...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Brugt til at beskrive et billede
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja voi siten ennustaa...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Kaavio ... edustaa...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Brugt som tekst under et diagram
Kuva ... näyttää...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... tarkastelee...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... esittää...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Brugt som tekst under et diagram