tjekkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Brugt når en graf udjævner
Tässä kuvassa näkyy...
V obrázku je obsažen(a)...
Brugt til at beskrive et billede
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Tvar grafu ukazuje, že...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Kaavio ... edustaa...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Brugt som tekst under et diagram
Kuva ... näyttää...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram... zkoumá...
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... esittää...
Diagram... znázorňuje
Brugt som tekst under et diagram