ungarsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Brugt når en graf udjævner
Tässä kuvassa näkyy...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Brugt til at beskrive et billede
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Kuvaaja voi siten ennustaa...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Kaavio ... edustaa...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Brugt som tekst under et diagram
Kuva ... näyttää...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... tarkastelee...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Brugt som tekst under et diagram
Kaavio ... esittää...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Brugt som tekst under et diagram