dansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Brugt når en graf udjævner
L'image contient...
Billedet indeholder...
Brugt til at beskrive et billede
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La forme du graphique démontre que...
Grafens facon demonstrerer at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figure...représentant...
Figur... repræsenterer...
Brugt som tekst under et diagram
Figure...montrant...
Figur... viser...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramme...examinant...
Diagram... undersøger...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramme...indiquant...
Diagram... skildrer...
Brugt som tekst under et diagram