rumænsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Brugt når en graf udjævner
L'image contient...
Această imagine conţine...
Brugt til at beskrive et billede
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La forme du graphique démontre que...
Forma graficului demonstrează că...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figure...représentant...
Figura...reprezintă...
Brugt som tekst under et diagram
Figure...montrant...
Figura...arătând...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramme...examinant...
Diagrama...exprimând...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramme...indiquant...
Diagrama...reprezentând...
Brugt som tekst under et diagram