Thai | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Le graphique montre un plateau au niveau de...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Brugt når en graf udjævner
L'image contient...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Brugt til at beskrive et billede
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La forme du graphique démontre que...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figure...représentant...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Brugt som tekst under et diagram
Figure...montrant...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramme...examinant...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Brugt som tekst under et diagram
Diagramme...indiquant...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Brugt som tekst under et diagram