arabisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Brugt når en graf udjævner
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
تحتوي الصورةُ على...
Brugt til at beskrive et billede
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
الشكل... يمثل...
Brugt som tekst under et diagram
Το σχήμα... δείχνει...
الشكل... يبيّن...
Brugt som tekst under et diagram
Το διάγραμμα... διερευνά...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Brugt som tekst under et diagram
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Brugt som tekst under et diagram