fransk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Brugt når en graf udjævner
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
L'image contient...
Brugt til at beskrive et billede
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
La forme du graphique démontre que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figure...représentant...
Brugt som tekst under et diagram
Το σχήμα... δείχνει...
Figure...montrant...
Brugt som tekst under et diagram
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagramme...examinant...
Brugt som tekst under et diagram
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagramme...indiquant...
Brugt som tekst under et diagram