kinesisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
图表显示在...水平下保持稳定
Brugt når en graf udjævner
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
图片中包含...
Brugt til at beskrive et billede
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
图表表明...,因此得出...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
图表的变化表明...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
因此,该图表可以用来预测...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
数字...代表...
Brugt som tekst under et diagram
Το σχήμα... δείχνει...
数字...表示...
Brugt som tekst under et diagram
Το διάγραμμα... διερευνά...
示图...表示...
Brugt som tekst under et diagram
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
示图...描绘...
Brugt som tekst under et diagram