esperanto | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Brugt når en graf udjævner
De afbeelding bevat ...
La bildo montras...
Brugt til at beskrive et billede
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figuro... reprezente...
Brugt som tekst under et diagram
Afbeelding ... toont ...
Figuro... montrante...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramo... ekzamenante...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... beschrijft ...
Diagramo... prezente...
Brugt som tekst under et diagram