kinesisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
图表显示在...水平下保持稳定
Brugt når en graf udjævner
De afbeelding bevat ...
图片中包含...
Brugt til at beskrive et billede
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
图表表明...,因此得出...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
图表的变化表明...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
因此,该图表可以用来预测...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Afbeelding ... geeft ... weer.
数字...代表...
Brugt som tekst under et diagram
Afbeelding ... toont ...
数字...表示...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... onderzoekt ...
示图...表示...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... beschrijft ...
示图...描绘...
Brugt som tekst under et diagram