arabisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Brugt når en graf udjævner
画像は・・・・を含んでいる。
تحتوي الصورةُ على...
Brugt til at beskrive et billede
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
このグラフから・・・・ということが予想できる。
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

図・・・・は・・・・を表しています。
الشكل... يمثل...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を表している。
الشكل... يبيّن...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
الرسم التوضيحي... يدرس...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を示している。
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Brugt som tekst under et diagram