fransk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Brugt når en graf udjævner
画像は・・・・を含んでいる。
L'image contient...
Brugt til at beskrive et billede
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
La forme du graphique démontre que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
このグラフから・・・・ということが予想できる。
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

図・・・・は・・・・を表しています。
Figure...représentant...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を表している。
Figure...montrant...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagramme...examinant...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を示している。
Diagramme...indiquant...
Brugt som tekst under et diagram