nederlandsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Brugt når en graf udjævner
画像は・・・・を含んでいる。
De afbeelding bevat ...
Brugt til at beskrive et billede
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
このグラフから・・・・ということが予想できる。
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

図・・・・は・・・・を表しています。
Afbeelding ... geeft ... weer.
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を表している。
Afbeelding ... toont ...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... onderzoekt ...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... beschrijft ...
Brugt som tekst under et diagram