svensk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Brugt når en graf udjævner
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Brugt til at beskrive et billede
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
Brugt som tekst under et diagram