tjekkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Brugt når en graf udjævner
画像は・・・・を含んでいる。
V obrázku je obsažen(a)...
Brugt til at beskrive et billede
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Tvar grafu ukazuje, že...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

図・・・・は・・・・を表しています。
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を表している。
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram... zkoumá...
Brugt som tekst under et diagram
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... znázorňuje
Brugt som tekst under et diagram