arabisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
图表显示在...水平下保持稳定
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Brugt når en graf udjævner
图片中包含...
تحتوي الصورةُ على...
Brugt til at beskrive et billede
该图表显示,...至...期间,...比...多
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

图表表明...,因此得出...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图表的变化表明...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图中有明确的分布模式,这意味着...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
因此,该图表可以用来预测...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

数字...代表...
الشكل... يمثل...
Brugt som tekst under et diagram
数字...表示...
الشكل... يبيّن...
Brugt som tekst under et diagram
示图...表示...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Brugt som tekst under et diagram
示图...描绘...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Brugt som tekst under et diagram