dansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
图表显示在...水平下保持稳定
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Brugt når en graf udjævner
图片中包含...
Billedet indeholder...
Brugt til at beskrive et billede
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

图表表明...,因此得出...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图表的变化表明...
Grafens facon demonstrerer at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图中有明确的分布模式,这意味着...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

数字...代表...
Figur... repræsenterer...
Brugt som tekst under et diagram
数字...表示...
Figur... viser...
Brugt som tekst under et diagram
示图...表示...
Diagram... undersøger...
Brugt som tekst under et diagram
示图...描绘...
Diagram... skildrer...
Brugt som tekst under et diagram