engelsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
图表显示在...水平下保持稳定
The graphs show a plateau at the level of…
Brugt når en graf udjævner
图片中包含...
Within the picture is contained…
Brugt til at beskrive et billede
该图表显示,...至...期间,...比...多
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

图表表明...,因此得出...
This diagram represents…and therefore shows that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图表的变化表明...
The shape of the graph demonstrates that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图中有明确的分布模式,这意味着...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
因此,该图表可以用来预测...
The graph can thus be used to predict…
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

数字...代表...
Figure…representing…
Brugt som tekst under et diagram
数字...表示...
Figure…showing…
Brugt som tekst under et diagram
示图...表示...
Diagram…examining…
Brugt som tekst under et diagram
示图...描绘...
Diagram…depicting…
Brugt som tekst under et diagram