nederlandsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
图表显示在...水平下保持稳定
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Brugt når en graf udjævner
图片中包含...
De afbeelding bevat ...
Brugt til at beskrive et billede
该图表显示,...至...期间,...比...多
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

图表表明...,因此得出...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图表的变化表明...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图中有明确的分布模式,这意味着...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
因此,该图表可以用来预测...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

数字...代表...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Brugt som tekst under et diagram
数字...表示...
Afbeelding ... toont ...
Brugt som tekst under et diagram
示图...表示...
Diagram ... onderzoekt ...
Brugt som tekst under et diagram
示图...描绘...
Diagram ... beschrijft ...
Brugt som tekst under et diagram