rumænsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
图表显示在...水平下保持稳定
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Brugt når en graf udjævner
图片中包含...
Această imagine conţine...
Brugt til at beskrive et billede
该图表显示,...至...期间,...比...多
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

图表表明...,因此得出...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图表的变化表明...
Forma graficului demonstrează că...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图中有明确的分布模式,这意味着...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
因此,该图表可以用来预测...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

数字...代表...
Figura...reprezintă...
Brugt som tekst under et diagram
数字...表示...
Figura...arătând...
Brugt som tekst under et diagram
示图...表示...
Diagrama...exprimând...
Brugt som tekst under et diagram
示图...描绘...
Diagrama...reprezentând...
Brugt som tekst under et diagram