Græsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Brugt når en graf udjævner
Rysunek zawiera...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Brugt til at beskrive et billede
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Z kształtu wykresu wynika, że...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Rysunek... przedstawia...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Brugt som tekst under et diagram
Rysunek... pokazuje...
Το σχήμα... δείχνει...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram...bada...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zobrazowuje...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Brugt som tekst under et diagram