rumænsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Brugt når en graf udjævner
Rysunek zawiera...
Această imagine conţine...
Brugt til at beskrive et billede
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Z kształtu wykresu wynika, że...
Forma graficului demonstrează că...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Rysunek... przedstawia...
Figura...reprezintă...
Brugt som tekst under et diagram
Rysunek... pokazuje...
Figura...arătând...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram...bada...
Diagrama...exprimând...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zobrazowuje...
Diagrama...reprezentând...
Brugt som tekst under et diagram