russisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Графики изображают прямую на уровне...
Brugt når en graf udjævner
Rysunek zawiera...
На рисунке мы можем увидеть...
Brugt til at beskrive et billede
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Z kształtu wykresu wynika, że...
Форма графика показывает, что...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Rysunek... przedstawia...
... обозначает
Brugt som tekst under et diagram
Rysunek... pokazuje...
... обозначает
Brugt som tekst under et diagram
Diagram...bada...
Диаграмма... рассматривает...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zobrazowuje...
Диаграмма... изображает...
Brugt som tekst under et diagram