Thai | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Brugt når en graf udjævner
Rysunek zawiera...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Brugt til at beskrive et billede
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Z kształtu wykresu wynika, że...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Rysunek... przedstawia...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Brugt som tekst under et diagram
Rysunek... pokazuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram...bada...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zobrazowuje...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Brugt som tekst under et diagram