tyrkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Brugt når en graf udjævner
Rysunek zawiera...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Brugt til at beskrive et billede
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Z kształtu wykresu wynika, że...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Rysunek... przedstawia...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Brugt som tekst under et diagram
Rysunek... pokazuje...
... figürü ...'i gösteriyor.
Brugt som tekst under et diagram
Diagram...bada...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zobrazowuje...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Brugt som tekst under et diagram