arabisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Brugt når en graf udjævner
A figura contém...
تحتوي الصورةُ على...
Brugt til at beskrive et billede
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
A forma do diagrama demonstra que...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figura...representando...
الشكل... يمثل...
Brugt som tekst under et diagram
Figura...mostrando...
الشكل... يبيّن...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...examinando...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...representando...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Brugt som tekst under et diagram