dansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Brugt når en graf udjævner
Această imagine conţine...
Billedet indeholder...
Brugt til at beskrive et billede
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Forma graficului demonstrează că...
Grafens facon demonstrerer at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figura...reprezintă...
Figur... repræsenterer...
Brugt som tekst under et diagram
Figura...arătând...
Figur... viser...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...exprimând...
Diagram... undersøger...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...reprezentând...
Diagram... skildrer...
Brugt som tekst under et diagram