fransk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Brugt når en graf udjævner
Această imagine conţine...
L'image contient...
Brugt til at beskrive et billede
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Forma graficului demonstrează că...
La forme du graphique démontre que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figura...reprezintă...
Figure...représentant...
Brugt som tekst under et diagram
Figura...arătând...
Figure...montrant...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...exprimând...
Diagramme...examinant...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...reprezentând...
Diagramme...indiquant...
Brugt som tekst under et diagram