japansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Brugt når en graf udjævner
Această imagine conţine...
画像は・・・・を含んでいる。
Brugt til at beskrive et billede
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Forma graficului demonstrează că...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figura...reprezintă...
図・・・・は・・・・を表しています。
Brugt som tekst under et diagram
Figura...arătând...
図・・・・は・・・・を表している。
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...exprimând...
図・・・・は・・・・を説明している。
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...reprezentând...
図・・・・は・・・・を示している。
Brugt som tekst under et diagram