kinesisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
图表显示在...水平下保持稳定
Brugt når en graf udjævner
Această imagine conţine...
图片中包含...
Brugt til at beskrive et billede
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
图表表明...,因此得出...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Forma graficului demonstrează că...
图表的变化表明...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
因此,该图表可以用来预测...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figura...reprezintă...
数字...代表...
Brugt som tekst under et diagram
Figura...arătând...
数字...表示...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...exprimând...
示图...表示...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...reprezentând...
示图...描绘...
Brugt som tekst under et diagram