russisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Графики изображают прямую на уровне...
Brugt når en graf udjævner
Această imagine conţine...
На рисунке мы можем увидеть...
Brugt til at beskrive et billede
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Forma graficului demonstrează că...
Форма графика показывает, что...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figura...reprezintă...
... обозначает
Brugt som tekst under et diagram
Figura...arătând...
... обозначает
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...exprimând...
Диаграмма... рассматривает...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...reprezentând...
Диаграмма... изображает...
Brugt som tekst under et diagram