spansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Brugt når en graf udjævner
Această imagine conţine...
Dentro de la figura se encuentra...
Brugt til at beskrive et billede
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Forma graficului demonstrează că...
La forma del gráfico demuestra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figura...reprezintă...
La figura... representa...
Brugt som tekst under et diagram
Figura...arătând...
La figura... muestra...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...exprimând...
El diagrama... analiza...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...reprezentând...
El diagrama... representa...
Brugt som tekst under et diagram