svensk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Brugt når en graf udjævner
Această imagine conţine...
Bilden visar ...
Brugt til at beskrive et billede
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Forma graficului demonstrează că...
Formen på diagrammet visar på att ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figura...reprezintă...
Figur ... respresenterar ...
Brugt som tekst under et diagram
Figura...arătând...
Figur ... visar ...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...exprimând...
Diagram ... undersöker ...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...reprezentând...
Diagram ... skildrar ...
Brugt som tekst under et diagram